در حال بارگذاری ...
جمعه 30 تیر 1396

اطلاعیه برگزرای ترم تابستان در دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد- واحد شهیدصدوقی

براساس مفاد آیین نامه آموزشی به شماره 25/330/2152 مورخ  96/02/25 دانشگاه فنی و حرفه ای و تصویب کمیته منتخب آموزشی این مرکز با شرایط زیر اقدام به برگزاری دوره تابستان 96 می نماید.
1 –  دانشجویان دردوره تابستان می توانند حداکثر 6 واحددرسی را با رعایت پیشنیاز و همنیاز و پرداخت شهریه اخذ نماید.
1-1 – دانشجویانی که 8 واحد درسی باقی مانده برای فراغت از تحصیل دارند ، می توانند ضمن اخذ کل واحدهای فوق واخذ نمره قبولی ، تا شروع نیمسال961فارغ التحصیل شوند.

نکات مهم:
2- فرآیند میهمان شدن دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای در سایر مراکز وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای دردوره ی تابستان ،پس از ثبت نام و درخواست در سامانه ی" سَماد " به آدرس samad.tvu.ac.ir از تاریخ 96.3.16 لغایت 96.4.7 انجام خواهد گرفت . 

تذکر مهم : در صورتی که با درخواست متقاضی در سامانه موافقت به عمل آید، جهت انجام فرآیند ثبت­ نام، انتخاب واحد و ... به ارائه­ی نامه ­ی موافقت از طرف مبدأ به مقصد نیاز نمی­باشد.
3- دانشجویان علاوه بر مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه ای در سایر دانشگاههای دولتی نیز می توانند برای مهمانی در دوره تابستان با ارائه درخواست کتبی در تاریخ اعلام شده اطلاعیه پیوست اقدام نمایند.

تبصره: صرفا دانشجویان فارغ التحصیل می توانند جهت گذراندن دروس عمومی در دانشگاه های غیردولتی و آزاد درخواست مهمانی در دوره تابستان تکمیل نمایند.

4-دردوره تابستان مطابق آیین نامه آموزشی حذف و اضافه ممکن نخواهد بود و درصورت عدم حضور درکلاسها و امتحان مطابق آیین نامه اموزشی با دانشجویان رفتار خواهد شد.

  1. 5- با توجه به اینکه اعلام نظر در خصوص درخواستهای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (961) منوط به تکمیل نمرات نیمسال 952 و مشخص شدن وضعیت تحصیلی متقاضیان می باشد، لذا سامانه سماد جهت اعلام نظر همکاران پس از شروع دوره تابستان و از تاریخ 96.4.17 لغایت 96.5.12 مجدداً  فعال خواهد شد.

شهریه دوره تابستان:
1-دانشجویان نوبت روزانه ای که به صورت میهمان در هر یک از مراکز وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای و سایر دانشگاهها در دوره ی تابستان تحصیل می نمایند ، می بایست شهریه ی  ثابت و متغیرخود را به مرکز مقصد پرداخت نمایند .
2- دانشجویان نوبت شبانه ای که به صورت میهمان در هر یک از مراکز وابسته به دانشگاه فنی وحرفه ی  و سایر دانشگاهها در دوره ی تابستان تحصیل می نمایند ، می بایست 50% شهریه ی ثابت ورودی خود را به مرکز مبداء و 50% شهریه ی ثابت و همچنین کل شهریه ی متغیر واحدهای خود را به مرکزمقصد پرداخت نمایند .  دانشجویان شبانه در مجموع می بایست یک شهریه ی کامل را در دوره ی تابستان پرداخت نمایند.
3- شهریه پرداختی توسط دانشجویان ، بعد از انتخاب واحدو تشکیل کلاسها قابل استرداد نمی باشد.

4- دانشجویان دوره¬ی روزانه در صورت اخذ واحدهای درسی به صورت معرفی به استاد(حداکثر تا دو عنوان درسی_مطابق مقررات و ضوابط) و یا اخذ درس کارآموزی صرفاً در مؤسسه محل قبولی خود (اعم از اینکه آن مؤسسه مجری دوره¬ی تابستان باشد یا نباشد)، از پرداخت شهریه برای این دروس معاف  می¬باشند.

*بدیهی است دانشجویان روزانه ای که نیمسال 952، نیمسال ششم و بالاتر آن¬ها باشد در هر حالت ملزم به پرداخت شهریه¬ی این دروس هستند

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام ، مئدارک لازم و دروسی که در دوره تابستان ارائه خواهد شد به اطلاعیه پیوست مراجعه نمایید

نظرات کاربران